Kanon – måttstock för klassiker

Inom film och flera andra konstarter används ibland termen kanon för vad som kan anses som ett klassiskt verk. Kanon är ett gammalt grekiskt ord som kan översättas till ”måttstock” och inom filmvetenskapen används det alltså för en skara av filmer som särskilt premieras.

Det som gör att en film får klassikerstatus och upphöjs som mästerverk kan vara skäl som att den når högt konstnärligt sett, haft starkt inflytande och har definierat en genre eller typiska element inom en sådan. Det handlar alltså inte enbart om att filmen är en av de bästa utan kan vara att den ansetts nyskapande och stilbildande.

En filmkanon är inte statisk och heller inte okontroversiell. Under historiens lopp har mången klassikerstatus omprövats och det har pockats på att förbisedda filmer ska få högre status.

Varför vissa filmer återkommer på listor

Kanon och revidering är dock två saker som inte alltid går ihop. En viss filmhistoria med verk som står ut blir etablerad och långlivad – det är ibland enklare att hålla fast vid en viss ordning än ständigt skifta den. Ett annat problem är själva urvalet. Filmkritiker kan omöjligen se alla filmer, särskilt gäller detta filmer från andra länder.

En sak att känna till när det gäller prestigefyllda listor med mest framstående filmer är att det finns inneboende mekanismer som bidrar till konsolidering av en redan befäst ordning. Med prestigefyllda menas här sådana där ett flertal filmkritiker och andra som anses vara experter på området bjuds in att medverka i en jury och där deras sammanlagda tyckande resulterar i en lista. I detta läge väljer vanligtvis många av de medverkande att lägga sina röster på välkända filmer. Skälet är pragmatiskt: om de hade valt sina egna personliga, men för de flesta okända, favoriter hade deras röster förmodligen inte fått något genomslag eftersom dessa filmer endast fått röster från en deltagare, vilket inte varit nog för att de skulle hamnat på den slutgiltiga listan. Däremot får rösten ett visst genomslag om den läggs på en känd film då rösten tillsammans med andra röster kan ge filmen en högre placering i listan. Så här går det ofta till och det är ett av skälen till att vissa filmer får en cementerad status i sammanhanget.

Spricka mellan experter och den vanliga filmpubliken

Det har med tiden också uppstått en spricka mellan professionella filmvetare och den vanliga filmpubliken där det kan råda skilda syner på vilka filmer som förtjänar att kallas klassiker.

Filmruta från The Squaw Man

Klassiker för olika tider och generationer

Casablanca från 1942 med Humphrey Bogart, Ingrid Bergman och Paul Henreid i huvudrollerna företräder en av de långlivade klassikerna medan The Dark Knight från 2008 förknippas med ett klassiskt mästerverk hos delar av en yngre publik.

Yngre generationer har kanske inte ens hört talas om filmer som Modern Times och La Strada. För dem är klassiker i stället sådana som Pulp Fiction och The Dark Knight.

© Oskar Strandberg för Filmhistoria.se

Källor:
"The Politics of Film Canons", Cinema Journal Vol. 24, No. 3 (Spring, 1985), pp. 4-23
Janet Staiger

Lär känna filmens historia


En resa genom filmhistorien bokomslag

Ebok

En resa genom filmhistorien. En översikt över filmhistorien från filmens födelse på 1890-talet till 2000-talet & fördjupningar i filmgenrer. En ebok av Filmhistoria.se

Läs mer