En resa genom filmhistorien

En ny bok om filmens historia.

En bok om filmens historia och olika genrer

Denna ebok tar läsaren från filmens födelse under 1800-talets slut fram till den nutida filmen. Bokens andra del består av fördjupningar i de olika genrerna – vad som utmärker action, film noir, science fiction, western och andra genrer.

Från tiden för filmens födelse tills idag kan många utvecklingslinjer spåras. I boken beskrivs kronologiskt de viktigaste händelserna i filmhistorien: de tekniska framstegen, de skickligaste regissörerna och de mest hyllade skådespelarna.

Från upptäckten av en apparat som kunde framställa bilder till uppkomsten av en nöjesindustri. Så skulle filmens utveckling kunna omtalas i en enda mening. I boken besvaras frågor kring vad som tidigt fick filmen att fängsla mängder av biobesökare och hur filmen sedan försvarat sin plats inom nöjesindustrin medan nya konkurrenter och alternativ har dykt upp. Och förstås hur filmen blev en erkänd konstart och hur de konstnärliga uttrycken skiftat över tid.

En resa genom filmhistorien. En översikt över filmhistorien från filmens födelse på 1890-talet till 2000-talet & fördjupningar i filmgenrer publicerades i september 2022 och boktiteln är tillgänglig via Filmhistoria.se.

En resa genom filmhistorien bokomslag
   60 kr
         Köp      


Om boken

En resa genom filmhistorien. En översikt över filmhistorien från filmens födelse på 1890-talet till 2000-talet & fördjupningar i filmgenrer är en ebok av Oskar Strandberg för Filmhistoria.se. Den publicerades 2022 och finns i nuläget som ebok (formatet är pdf). Eboken är 122 sidor och textinnehållet kompletteras av en stor mängd bilder.

Syftet med boken är att ge en relativt kortfattat översikt över filmhistorien och dess huvudsakliga genrer. Innehållet följer samma upplägg som den webbaserade framställningen. Det finns ett globalt fokus, men en märkbar tonvikt läggs på filmer från USA och andra europeiska länder eftersom dessa dels präglat filmen i hög grad, dels bör vara mer angelägna för en svensk läsare.