Filmen och dess genrer

En filmgenre definierar en kategori av film utifrån berättandeform och andra särdrag. Det förekommer även undergenrer, vilka dels består av en primär genres drag, dels andra specifika kännetecken. Sedan finns överskridande genrer som kombinerar två genrer, till exempel actionkomedin som förenar element från actionfilmen och komedin. De olika filmgenrerna uppstod under 1920-talet och byggde i många fall på redan tidigare etablerade genrer från litteraturen.

Vilka genrer finns det?

Som redan berörts finns det ett antal huvudsakliga genrer som i sin tur har undergenrer. En översikt över de viktigaste genrerna med kortare förklaringar:

Text och bild om genrer

Det går att komplettera översikten med en rad andra genrer. Till exempel film noir, kriminalfilm, animerad film, fantasy (här är den engelska beteckningen gängse) och äventyr. Det går att fortsätta och infoga ytterligare exempel som episk film, biografisk film (biopic), romantik och melodrama. Dokumentär kan givetvis nämnas bland filmgenrerna, men kan även ses som en skild kategori från spelfilmen.

Se även listan över filmtermer med översättningar från bland annat engelska till svenska.

Att genrebestämma en film

Att definiera en genre ska helst ske genom inringning av typiska och återkommande inslag som utmärker genren och framträder i egen unik kombination. Sällan kan det dras exakta skiljelinjer mellan genrer då övergränsande drag är ofrånkomliga. Fastän det går att argumentera för och emot genrebeteckningar finns riktlinjer för att definiera film i aspekter av genrer. Enklast är kanske att ge några exempel med en rad kända filmer.

Exempel 1: Armageddon
Filmen Armageddon (2000) är en spektakulär film som involverar scenariot att en stor asteroid är på kollisionskurs med jorden. Filmen är i första hand en actionfilm (varav en av dess undergenrer är katastroffilmen), men kan också ses höra till äventyrsgenren. Däremot är det tveksamt om det rör sig om science-fiction trots att handlingen delvis utspelar sig i rymden och att en asteroid som slår ner på jorden kan ses som spekulation i ett framtida hot. För att en film ska betecknas som science-fiction behöver den bestå av spekulationer om alternativ tid eller rum utöver vad en spelfilm alltid gör i form av sin fiktion. Armageddon kan förvisso inte kallas trovärdig i varje avseende – hur många actionfilmer kan det? – men bortsett från det är dess innehåll på det stora hela inte främmande från vad som skulle kunna hända i dess samtid.

Exempel 2: Ghostbusters
Inte heller Ghostbusters (1984) bör ses som science-fiction. Här handlar det snarast om en kombination av action och komedi med mildare inslag av skräck. Övernaturliga inslag är per se ingenting som måste gå hand i hand med science-fiction. Filmen är heller ingen spekulation om ett framtida scenario utan snarast en fantasifull gestaltning med övernaturligt innehåll.

Exempel 3: Star Wars
Att en film som Stjärnornas krig (Star Wars, 1980) skulle vara science fiction är kanske för vissa en självklarhet. Det är dock tveksamt om den i första hand ska betraktas som science-fiction då det återigen inte rör sig om någon spekulation inför kommande tidsepoker eller utomjordiska världar. Det är snarast ett fantasy-äventyr kryddat med action och melodrama.

Exempel 4: Waterworld
Waterworld (1995) saknar förvisso asteroider, spöken och mörka krafter, men den utspelar sig i en tänkt framtida värld och kan därför betraktas som science-fiction. Den kombinerar även andra genrer som äventyr och action.

Exempel 5: Gudfadern
Gudfadern (1972) är ett drama med våldsinslag, men där miljön är en viktig markör för organiserad brottslighet. Den kan därför både placeras i den större genren drama och i den mindre undergenren gangsterfilm. Kriminalfilm är en möjlig beteckning, men gangsterfilm fungerar bättre för att precisera dess inriktning.

Exempel 6: Psycho
Psycho (1960) kan ges beteckningar som skräckfilm och skräckthriller, men ett psykologiskt drama är också gångbart då skräckeffekterna får stå tillbaka för en dramatisk gestaltning. Åtskillnaderna mellan skräck och thriller är ofta något vaga, men handlar främst om att skräck förmedlas med effekter som blod och motbjudande scener medan thrillermoment mer inriktar sig på dynamiken mellan tillbakahållen och utlöst spänning.

Exempel 7: Election
Election (1999) kan till sitt innehåll betecknas som en satir, men när det gäller att genrebestämma den väger det över till komedin. Trots allvarliga sidor inklusive otrohet landar den ändå i komedin och mer precist den form som brukar kallas svart komedi för att illustrera att den skämtar med sådant som egentligen inte är fullt accepterat att driva med.

Exempel 8: The Unforgiven
Det är ingen tvekan om att De skoningslösa (The Unforgiven, 1992) är en western. Filmen tas upp här som exempel på revisionism. Det vill säga en revidering av vad som är typiskt för dess genre och det är i synnerhet inom westerngenren som revisionism är återkommande. Här handlar det om att bryta mot några av genrens mönster (t.ex. att visa en mindre glamorös bild av revolvermannen och dennes livsvillkor) samtidigt som formen i övrigt behålls.

Exempel 9: Coming Home
Hemkomsten (Coming Home, 1978) är ett kärleksdrama som också kan kategoriseras i krigsfilmsgenren. Det ingår inga krigsscener, men narrationen innefattar följderna av Vietnamkriget då en av huvudpersonerna har en svår krigsskada och en del av handlingen är förlagd på ett rehabiliteringshem för just krigsskadade. Filmen kan ses som i första hand ett drama med konflikter som i hög grad kretsar kring hur människor påverkas fysiskt och psykologiskt av ett krig. Men för övrigt saknar den typiska berättarelement förknippade med krigsfilmen.

© Oskar Strandberg för Filmhistoria.se

Fördjupningsartiklar i särskilda genrer


The Fifth Element filmruta

Science-fiction

Ingredienser och återkommande teman i science fiction-film samt en historisk överblick av science fiction på film.

Fördjupning om science fiction

Filmruta från Plutonen

Krigsfilm

Från tidiga filmer som skildrade krig till skildringar av andra världskriget, Vietnamkriget och andra konflikter.

Fördjupning om krigsfilm

Filmruta från Die Hard

Action

Definition och avgränsning av genren samt historisk översyn av actionfilmens utveckling.

Fördjupning om actionfilm

Helan och Halvan

Komedi

Artikel i tre delar om komedin, dess former och uttryck samt en historisk översikt.

Fördjupning om komedi del 1 | del 2 | del 3

Filmruta från Cowboy

Western

Artikel i tre delar om western, bland annat historisk översikt och känntecken för genren.

Fördjupning om western del 1 | del 2 | del 3

Filmruta från Nosferatu

Skräckfilm

Artikel i två delar om skräckfilmen, dess historia och utveckling samt typiska teman och motiv.

Fördjupning om skräckfilm del 1 | del 2

Filmruta från dans i musikal

Musikal

En genomgång av musikalen som filmgenre och dess historia i korthet.

Fördjupning om musikalfilm

Filmruta från I sista minuten

Thriller

En genomgång av film som kan förknippas med element av thriller.

Fördjupning om thriller på film

Filmruta från Kvinna utan samvete

Film noir

Förklaring av genren och exempel på stilbildande filmer samt kort historik.

Fördjupning om film noir

Filmruta från The Towering Inferno

Katastroffilm

Artikel som fördjupar sig i den undergenre som lystrar till namnet katastroffilm.

Katastrofen som filmattraktion