2000-talet

Filmen Titanics ofantliga produktionskostnader som i slutet av 1990-talet blev den första att överstiga en miljard kronor skulle närapå bli vardagsmat under 2000-talet om man ser till filmer som bolagen trodde skulle slå stort. Under 2000-talets första femton år gjordes ett femtiotal filmer för kostnader i klass med Titanic eller högre. Rekorden slogs i synnerhet av episka äventyrsfilmen Pirates of Caribbean samt de än dyrare uppföljarna.

Teknologiska omvälvningar

Det skedde en övergång från den traditionella celluloidfilmen till digital film. Den stora skillnaden med digital film är att filmarna kan se resultatet redan på inspelningsplatsen och behöver inte gå in i studion för att påbörja klippningen. Det som började inom independent skulle med tiden tas upp av de stora bolagen.

Filmruta från Superman Returns

Digitala filmrutor

Superman Returns som filmades 2004–2005 var den första filmen att filmas med Panavisions Genesis-kamera som skulle användas för många filmer flera år framöver
Bild: Superman Returns (2006)

Nya sätt att se film

Under 2000-talets början ser de flesta film på dvd. Med bluray sker en uppgradering av dvd-formatet. Snart ska dock skivan som medium alltmer överges till förmån för strömmad film på internet, vilket börjar ske under 10-talet.

Den piratkopiering som började då VHS-videon slog igenom får en ny form på internet genom så kallade bit-torrentsajter. Sedan fenomenet brett ut sig har filmbolagen försökt att på rättslig väg strypa möjligheterna till fildelning, vilket hittills skett med blandade resultat.

Som ett lagligt alternativ till fildelning blir med tiden betaltjänster som erbjuder strömmad film allt mer populära. Den ledande aktören heter Netflix, ett företag som från börjat erbjudit video-on-demand, men övergått till den nya strömmade tekniken.

Nya trender

Färre stora satsningar görs på originalidéer då filmbolagen allt oftare väljer investera i säkrare kort som nyinspelningar (re-makes), uppföljare och adaptioner från bland annat böcker och serietidningar.

En annan trend är att basera filmer på längre journalistiska reportage, vilka är relativt billiga för filmbolagen att få köpa rättigheter till. Några exempel på filmer som blivit till på detta sätt är Shattered Glass (2003), Argo (2012) och The Legend of Master Legend (2017).

"Bromance" (sammansättning av brother och romance) som var ett nytt uttryck blev också använd som en undergenre i filmen där manlig nära, men icke-sexuell, vänskap står i fokus. Homosexuella associationer avleds med grabbig humor och i övrigt har berättarformen likheter med den romantiska komedin. Ett exempel att nämna är I Love You, Man (2009).

Renässans för TV-serien

En rest från televisionen i form av TV-serier får en renässans under 10-talet och blir en allvarlig konkurrent till filmen ifråga om vald underhållning. Fler tittare väljer serier framför långfilmer och även respekterade filmregissörer och skådespelare går i motsatt riktning mot innan, det vill säga från produktion av film till produktion av TV-serier.

© Oskar Strandberg för Filmhistoria.se

Förra del i filmhistorien: 1990-talet

Källor:
Film (2007), Ronald Bergan
Filmrutan (2019:2) "Reportage som förlaga" av Jenny Ahonen