2000-talet

Filmen Titanics ofantliga produktionskostnader som i slutet av 90-talet blev de första att överstiga en miljard kronor skulle i det närmaste bli vardagsmat under 2000-talet om man ser till filmer som bolagen trodde skulle slå stort. Under 2000-talets första femton år gjordes ett femtiotal filmer för kostnader i klass med Titanic eller högre. Rekorden slogs i synnerhet av episka äventyrsfilmen Pirates of Caribbean samt de än dyrare uppföljarna.

Teknologiska omvälvningar

Det skedde en övergång från den traditionella celluiodfilmen till digital film. Den stora skillnaden med digital film är att filmarna kan se resultatet redan på inspelningsplatsen och behöver inte gå in i studion för att påbörja klippningen. Det som började inom independent skulle med tiden tas upp av de stora bolagen.

Filmruta från Superman Returns

Digitala filmrutor

Superman Returns som filmades 2004-2005 var den första filmen att filmas med Panavisions Genesis-kamera som skulle användas för många filmer flera år framöver
Bild: Superman Returns (2006)

Under 2000-talets början ser de flesta film på dvd. Med bluray sker en uppgradering av dvd-formatet. Snart ska dock skivan som medium alltmer överges till förmån för strömmad film på internet, vilket börjar ske under 10-talet.

Den piratkopiering som började då VHS-videon slog igenom får en ny form på internet genom så kallade bit-torrentsajter. Efter att fenomenet brett ut sig har filmbolagen försökt att på rättslig väg strypa möjligheterna till fildelning, vilket hittills skett med blandade resultat.

Förra del i filmhistorien: 1990-talet

Källor:
Filmboken (2004), Elisabet Nemert och Gunilla Rundblom